eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1880

NGC 1880
objekt NGC 1880 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1880 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t13m39.2s; Dec= -69°22'52"
Andre objektnavn NGC 1880 : ESO 56-EN82, in LMC

Naboobjekter: NGC 1878, NGC 1879, NGC 1881, NGC 1882

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.