eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1880

NGC 1880
Obiekt NGC 1880 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1880 - mgławica w konstelacji Złota Ryba
Тип: EN -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h13m39.2s; Dec= -69°22'52"
Inne nazwy obiektów NGC 1880 : ESO 56-EN82, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1878, NGC 1879, NGC 1881, NGC 1882

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.