eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1880

NGC 1880
Objekt NGC 1880 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1880 - nebulosa i stjärnbild Doradus
Typ: EN -
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h13m39.2s; Dec= -69°22'52"
Övriga namn på objektet NGC 1880 : ESO 56-EN82, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1878, NGC 1879, NGC 1881, NGC 1882

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.