eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1881

NGC 1881
Objekt NGC 1881 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1881 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h13m36s; Dec= -69°17'54"
Övriga namn på objektet NGC 1881 : ESO 56-SC86, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1879, NGC 1880, NGC 1882, NGC 1883

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.