eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1904

NGC 1904
Voorwerp NGC 1904 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

M79, NGC1904 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Leporis
Type: V -
De hoekige afmetingen: 9.60'
omvang: V=7.7m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h24m10.6s; Dec= -24°31'25"
De afstand van de zon tot NGC 1904: 41.1 duizend lichtjaren;
Andere namen van het object NGC 1904 : M 79, ESO 487-SC7, GCL 10

Objecten in de buurt: NGC 1902, NGC 1903, NGC 1905, NGC 1906

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.