eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1902

NGC 1902
Voorwerp NGC 1902 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1902 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.60'
omvang: V=11.8m; B=10.0m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h18m19.2s; Dec= -66°37'39"
Andere namen van het object NGC 1902 : ESO 85-SC66, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1900, NGC 1901, NGC 1903, NGC 1904

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.