eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1902

NGC 1902
Objekt NGC 1902 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1902 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.60'
magnitud: V=11.8m; B=10.0m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h18m19.2s; Dec= -66°37'39"
Övriga namn på objektet NGC 1902 : ESO 85-SC66, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1900, NGC 1901, NGC 1903, NGC 1904

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.