eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1902

NGC 1902
Objekt NGC 1902 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1902 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.60'
velikosti: V=11.8m; B=10.0m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h18m19.2s; Dec= -66°37'39"
Jiné názvy objektu NGC 1902 : ESO 85-SC66, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1900, NGC 1901, NGC 1903, NGC 1904

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.