eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1902

NGC 1902
objekt NGC 1902 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1902 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.60'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.8m; B=10.0m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t18m19.2s; Dec= -66°37'39"
Andre objektnavn NGC 1902 : ESO 85-SC66, in LMC

Naboobjekter: NGC 1900, NGC 1901, NGC 1903, NGC 1904

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.