eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1902

NGC 1902
Obiekt NGC 1902 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1902 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.60'
Wielkość gwiazd: V=11.8m; B=10.0m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h18m19.2s; Dec= -66°37'39"
Inne nazwy obiektów NGC 1902 : ESO 85-SC66, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1900, NGC 1901, NGC 1903, NGC 1904

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.