eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1906

NGC 1906
Voorwerp NGC 1906 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1906 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leporis
Type: Scd -
De hoekige afmetingen: 0.90'x0.5'
omvang: V=13.6m; B=14.3m
De helderheid van het oppervlak: 12.7 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h24m47.1s; Dec= -15°56'34"
roodverschuiving (z): 0.009954
De afstand van de zon tot NGC 1906: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 42.0 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1906 : PGC 17243, MCG -3-14-15, IRAS 05224-1559

Objecten in de buurt: NGC 1904, NGC 1905, NGC 1907, NGC 1908

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.