eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1906

NGC 1906
objekt NGC 1906 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1906 - galakse i stjernebildet Leporis
Typen: Scd -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.6m; B=14.3m
Overflate lysstyrke: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t24m47.1s; Dec= -15°56'34"
Rødforskyvning (z): 0.009954
Avstand fra solen til NGC 1906: basert på redshiftverdien (z) - 42.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1906 : PGC 17243, MCG -3-14-15, IRAS 05224-1559

Naboobjekter: NGC 1904, NGC 1905, NGC 1907, NGC 1908

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.