eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1907

NGC 1907
objekt NGC 1907 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1907 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Aurigae
Typen: II1m -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 5.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=8.2m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t28m4.5s; Dec= 35°19'32"
Andre objektnavn NGC 1907 : OCL 434

Naboobjekter: NGC 1905, NGC 1906, NGC 1908, NGC 1909

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.