eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1907

NGC 1907
Obiekt NGC 1907 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1907 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Woźnica
Тип: II1m -
Wymiary kątowe: 5.00'
Wielkość gwiazd: V=8.2m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h28m4.5s; Dec= 35°19'32"
Inne nazwy obiektów NGC 1907 : OCL 434

Sąsiadujące obiekty: NGC 1905, NGC 1906, NGC 1908, NGC 1909

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.