eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1973

NGC 1973
Voorwerp NGC 1973 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1973 - nevelvlek in het sterrenbeeld Orionis
Type: EN -
De hoekige afmetingen: 5.00'x5.0'
omvang: B=7.0m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h35m4.8s; Dec= -4°43'55"
Andere namen van het object NGC 1973 : CED 55B, part of N 1977

Objecten in de buurt: NGC 1971, NGC 1972, NGC 1974, NGC 1975

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.