eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1973

NGC 1973
Obiekt NGC 1973 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1973 - mgławica w konstelacji Orion
Тип: EN -
Wymiary kątowe: 5.00'x5.0'
Wielkość gwiazd: B=7.0m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h35m4.8s; Dec= -4°43'55"
Inne nazwy obiektów NGC 1973 : CED 55B, part of N 1977

Sąsiadujące obiekty: NGC 1971, NGC 1972, NGC 1974, NGC 1975

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.