eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1985

NGC 1985
Objekt NGC 1985 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1985 - mlhovina v souhvězdí Aurigae
Typ: RN -
Úhlové rozměry: 0.68'
velikosti: B=12.7m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h37m47.8s; Dec= 31°59'20"
Jiné názvy objektu NGC 1985 : PK 176+0.1, CS=13.6, not a PN

Nedaleko objekty: NGC 1983, NGC 1984, NGC 1986, NGC 1987

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.