eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1985

NGC 1985
Voorwerp NGC 1985 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1985 - nevelvlek in het sterrenbeeld Aurigae
Type: RN -
De hoekige afmetingen: 0.68'
omvang: B=12.7m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h37m47.8s; Dec= 31°59'20"
Andere namen van het object NGC 1985 : PK 176+0.1, CS=13.6, not a PN

Objecten in de buurt: NGC 1983, NGC 1984, NGC 1986, NGC 1987

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.