eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2025

NGC 2025
Obiekt NGC 2025 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2025 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.90'
Wielkość gwiazd: V=10.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h32m33.7s; Dec= -71°42'56"
Inne nazwy obiektów NGC 2025 : ESO 56-SC149, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2023, NGC 2024, NGC 2026, NGC 2027

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.