eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2042

NGC 2042
Objekt NGC 2042 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2042 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 9.00'
velikosti: V=9.6m; B=9.8m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h36m9.6s; Dec= -68°55'25"
Jiné názvy objektu NGC 2042 : ESO 56-SC163, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2040, NGC 2041, NGC 2043, NGC 2044

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.