eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2043

NGC 2043
Objekt NGC 2043 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2043 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Mensae
Typ: OCL -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h35m57.3s; Dec= -70°4'28"
Jiné názvy objektu NGC 2043 : ESO 56-SC168, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2041, NGC 2042, NGC 2044, NGC 2045

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.