eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2043

NGC 2043
Obiekt NGC 2043 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2043 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h35m57.3s; Dec= -70°4'28"
Inne nazwy obiektów NGC 2043 : ESO 56-SC168, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2041, NGC 2042, NGC 2044, NGC 2045

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.