eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2043

NGC 2043
Voorwerp NGC 2043 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2043 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Mensae
Type: OCL -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h35m57.3s; Dec= -70°4'28"
Andere namen van het object NGC 2043 : ESO 56-SC168, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 2041, NGC 2042, NGC 2044, NGC 2045

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.