eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2043

NGC 2043
Objekt NGC 2043 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2043 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Mensae
Typ: OCL -
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h35m57.3s; Dec= -70°4'28"
Övriga namn på objektet NGC 2043 : ESO 56-SC168, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2041, NGC 2042, NGC 2044, NGC 2045

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.