eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2043

NGC 2043
objekt NGC 2043 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2043 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t35m57.3s; Dec= -70°4'28"
Andre objektnavn NGC 2043 : ESO 56-SC168, in LMC

Naboobjekter: NGC 2041, NGC 2042, NGC 2044, NGC 2045

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.