eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2042

NGC 2042
Objekt NGC 2042 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2042 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 9.00'
magnitud: V=9.6m; B=9.8m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h36m9.6s; Dec= -68°55'25"
Övriga namn på objektet NGC 2042 : ESO 56-SC163, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2040, NGC 2041, NGC 2043, NGC 2044

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.