eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2185

NGC 2185
Objekt NGC 2185 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2185 - nebulosa i stjärnbild Monocerotis
Typ: RN -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x1.0'
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h11m0.4s; Dec= -6°13'36"
Övriga namn på objektet NGC 2185 : LBN 997, part of N 2185

Närliggande objekt: NGC 2183, NGC 2184, NGC 2186, NGC 2187A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.