eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2187

NGC 2187
objekt NGC 2187 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2187 - galakse i stjernebildet Doradus
Typen: Sa - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x0.9'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.2m; B=13.1m
Overflate lysstyrke: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t3m52.4s; Dec= -69°34'40"
Rødforskyvning (z): 0.015074
Avstand fra solen til NGC 2187: basert på redshiftverdien (z) - 63.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2187 : PGC 18354, ESO 57-68, AM 0604-693, IRAS 06041-6934

Naboobjekter: NGC 2186, NGC 2187A, NGC 2188, NGC 2189

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.