eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2187

NGC 2187
Objekt NGC 2187 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2187 - galax i stjärnbild Doradus
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.9'
magnitud: V=12.2m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h3m52.4s; Dec= -69°34'40"
rödförskjutning (z): 0.015074
Avståndet från solen till NGC 2187: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 63.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2187 : PGC 18354, ESO 57-68, AM 0604-693, IRAS 06041-6934

Närliggande objekt: NGC 2186, NGC 2187A, NGC 2188, NGC 2189

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.