eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2189

NGC 2189
Objekt NGC 2189 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2189 - av Henry Dreyer sa koordinater, föremålet hittades inte igen;
i stjärnbild Orionis
Typ: NF -
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h12m17s; Dec= 1°3'42"
Övriga namn på objektet NGC 2189 : 2 cluster? (pos of 2nd ref *)

Närliggande objekt: NGC 2187, NGC 2188, NGC 2190, NGC 2191

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.