eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2189

NGC 2189
Voorwerp NGC 2189 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2189 - door Henry Dreyer zei coördinaten, het object werd niet opnieuw gevonden;
in het sterrenbeeld Orionis
Type: NF -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h12m17s; Dec= 1°3'42"
Andere namen van het object NGC 2189 : 2 cluster? (pos of 2nd ref *)

Objecten in de buurt: NGC 2187, NGC 2188, NGC 2190, NGC 2191

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.