eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2189

NGC 2189
Obiekt NGC 2189 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2189 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Orion
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h12m17s; Dec= 1°3'42"
Inne nazwy obiektów NGC 2189 : 2 cluster? (pos of 2nd ref *)

Sąsiadujące obiekty: NGC 2187, NGC 2188, NGC 2190, NGC 2191

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.