eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2189

NGC 2189
Objekt NGC 2189 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2189 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Orionis
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h12m17s; Dec= 1°3'42"
Jiné názvy objektu NGC 2189 : 2 cluster? (pos of 2nd ref *)

Nedaleko objekty: NGC 2187, NGC 2188, NGC 2190, NGC 2191

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.