eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2191

NGC 2191
Objekt NGC 2191 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2191 - galax i stjärnbild Carinae
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.70'x0.9'
magnitud: V=11.4m; B=12.3m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h8m23.7s; Dec= -52°30'44"
rödförskjutning (z): 0.015050
Avståndet från solen till NGC 2191: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 63.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2191 : PGC 18464, ESO 160-14

Närliggande objekt: NGC 2189, NGC 2190, NGC 2192, NGC 2193

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.