eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2193

NGC 2193
Objekt NGC 2193 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2193 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.90'
magnitud: V=13.4m; B=14.1m
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h6m17.9s; Dec= -65°5'57"
Övriga namn på objektet NGC 2193 : ESO 86-SC57, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2191, NGC 2192, NGC 2194, NGC 2195

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.