eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2193

NGC 2193
Obiekt NGC 2193 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2193 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.90'
Wielkość gwiazd: V=13.4m; B=14.1m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h6m17.9s; Dec= -65°5'57"
Inne nazwy obiektów NGC 2193 : ESO 86-SC57, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2191, NGC 2192, NGC 2194, NGC 2195

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.