eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2192

NGC 2192
Obiekt NGC 2192 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2192 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Woźnica
Тип: III1p -
Wymiary kątowe: 5.00'
Wielkość gwiazd: V=10.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h15m17.4s; Dec= 39°51'19"
Inne nazwy obiektów NGC 2192 : OCL 437

Sąsiadujące obiekty: NGC 2190, NGC 2191, NGC 2193, NGC 2194

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.