eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2192

NGC 2192
Objekt NGC 2192 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2192 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Aurigae
Typ: III1p -
Úhlové rozměry: 5.00'
velikosti: V=10.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h15m17.4s; Dec= 39°51'19"
Jiné názvy objektu NGC 2192 : OCL 437

Nedaleko objekty: NGC 2190, NGC 2191, NGC 2193, NGC 2194

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.