eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2192

NGC 2192
Voorwerp NGC 2192 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2192 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Aurigae
Type: III1p -
De hoekige afmetingen: 5.00'
omvang: V=10.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h15m17.4s; Dec= 39°51'19"
Andere namen van het object NGC 2192 : OCL 437

Objecten in de buurt: NGC 2190, NGC 2191, NGC 2193, NGC 2194

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.