eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2193

NGC 2193
Voorwerp NGC 2193 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2193 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.90'
omvang: V=13.4m; B=14.1m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h6m17.9s; Dec= -65°5'57"
Andere namen van het object NGC 2193 : ESO 86-SC57, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 2191, NGC 2192, NGC 2194, NGC 2195

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.