eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2193

NGC 2193
Objekt NGC 2193 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2193 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.90'
velikosti: V=13.4m; B=14.1m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h6m17.9s; Dec= -65°5'57"
Jiné názvy objektu NGC 2193 : ESO 86-SC57, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2191, NGC 2192, NGC 2194, NGC 2195

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.