eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2193

NGC 2193
objekt NGC 2193 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2193 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.90'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.4m; B=14.1m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t6m17.9s; Dec= -65°5'57"
Andre objektnavn NGC 2193 : ESO 86-SC57, in LMC

Naboobjekter: NGC 2191, NGC 2192, NGC 2194, NGC 2195

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.