eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2192

NGC 2192
objekt NGC 2192 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2192 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Aurigae
Typen: III1p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 5.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t15m17.4s; Dec= 39°51'19"
Andre objektnavn NGC 2192 : OCL 437

Naboobjekter: NGC 2190, NGC 2191, NGC 2193, NGC 2194

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.