eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2192

NGC 2192
Objekt NGC 2192 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2192 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Aurigae
Typ: III1p -
Vinkeldimensionerna: 5.00'
magnitud: V=10.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h15m17.4s; Dec= 39°51'19"
Övriga namn på objektet NGC 2192 : OCL 437

Närliggande objekt: NGC 2190, NGC 2191, NGC 2193, NGC 2194

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.