eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2195

NGC 2195
Obiekt NGC 2195 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2195 - dwie gwiazdki w konstelacji Orion
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h14m34.8s; Dec= 17°38'22"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2193, NGC 2194, NGC 2196, NGC 2197

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.