eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 219

NGC 219
objekt NGC 219 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 219 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: E2 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.3m; B=15.3m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t42m11.3s; Dec= 0°54'16"
Rødforskyvning (z): 0.018252
Avstand fra solen til NGC 219: basert på redshiftverdien (z) - 77.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 219 : PGC 2522, MCG 0-2-128, CGCG 383-73

Naboobjekter: NGC 217, NGC 218, NGC 220, NGC 221

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.