eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 219

NGC 219
Objekt NGC 219 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 219 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.4'
magnitud: V=14.3m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h42m11.3s; Dec= 0°54'16"
rödförskjutning (z): 0.018252
Avståndet från solen till NGC 219: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 77.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 219 : PGC 2522, MCG 0-2-128, CGCG 383-73

Närliggande objekt: NGC 217, NGC 218, NGC 220, NGC 221

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.