eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 220

NGC 220
Obiekt NGC 220 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 220 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Tukan
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.80'
Wielkość gwiazd: V=12.4m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h40m30s; Dec= -73°24'15"
Inne nazwy obiektów NGC 220 : ESO 29-SC3, in SMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 218, NGC 219, NGC 221, NGC 222

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.