eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2201

NGC 2201
Objekt NGC 2201 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2201 - galaxie v súhvezdí Korma
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x0.5'
veľkosť: V=13.3m; B=14.1m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h13m31.4s; Dec= -43°42'18"
RedShift (z): 0.015547
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2201: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2201 : PGC 18658, ESO 254-40, MCG -7-13-7, AM 0611-433

Blízke objekty: NGC 2199, NGC 2200, NGC 2202, NGC 2203

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.