eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2200

NGC 2200
Objekt NGC 2200 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2200 - galaxie v súhvezdí Korma
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.90'x0.6'
veľkosť: V=14.0m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h13m17.4s; Dec= -43°39'47"
RedShift (z): 0.016305
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2200: na základe množstva červeného posunu (z) - 68.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2200 : PGC 18652, ESO 254-39, MCG -7-13-6, AM 0611-433

Blízke objekty: NGC 2198, NGC 2199, NGC 2201, NGC 2202

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.